Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi - Arus
Demiryolu Mühendisleri Derneği

Raylı Sistemler Mühendisliği KA203 Projesi Başvurusu Yaptı

Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği öğrencileri ve Ulusal Gençlik Akademisi (UGA) proje ekibi üyelerinin ortak şekilde yazdığı Erasmus+ (KA203) Projesi ile Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünün Avrupa’da denkliği sağlanacaktır.

29 Nisan 2020 Çarşamba, 18:27

“The Future of Railway Systems” isimli Erasmus+ Projesi ile Avrupa’nın çeşitli üniversiteleri ile stratejik ortaklıklar kurulacak ve bu ortaklılar ile donanımlı Raylı Sistemler Mühendisleri yetiştirilecektir. Yazılan Erasmus+ Projesi Türkiye Ulusal Ajansına gönderildi. Erasmus+ Projesi ekibi içerisinde Ulusal Gençlik Akademisi (UGA) kurucu başkanı ve Raylı Sistemler Mühendisliği öğrencisi Mustafa KAYA ve ekip yöneticisi Mehmet Enes GEÇİCİ ile Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği öğrencisi Mustafa KIRAY ve Karabük Üniversitesi akademisyenleri Dr.Öğr.Üyesi Harun ÇUĞ ile Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin AKAY gibi bilgili ve tecrübeli kişiler projenin güçlü bir şekilde yazılmasını sağladılar.

Projenin özeti şu şekildedir
Erasmus+ (KA203) Projesi ile demiryolları sektöründe yeterli donanıma sahip mühendis ihtiyacını karşılamak ve Raylı Sistemler Mühendisliği lisans programı bölümünü Avrupa’da denkliği sağlanacaktır. Yapılacak müfredat değişikliği ve bu değişen müfredatın uygulanması için Raylı sistemler alanında Avrupa’da gelişmiş, bu konuda ileri düzeyde olan üniversiteler ile bilgi, akademik personel, öğrenci ve teknoloji transferi sağlanacaktır. Avrupa’daki ve ülkemizdeki raylı sistemler eğitimi karşılaştırılıp, bilgi ve teknoloji transferinin yeterli olmadığı alanlarda gerekli bilgi paylaşımı sağlamak, teknoloji transferi yapmak ve yeni gelişmelerden haberdar olmayı amaçlanmaktadır. Bu çalışma, gerçek ihtiyaçlarına ve özelliklerine ulaşmak için bir öğrenme müfredatı oluşturmaya yardımcı olacak bir veri tabanı oluşturmasına izin verecektir. Bu, alanda kaydedilen ilerlemeleri gözle görülür hale getirecek bir çalışma olacaktır.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz