Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi - Arus
Demiryolu Mühendisleri Derneği

26 Temmuz 2015 Pazar, 15:33
Dr. İlhami Pektaş
Dr. İlhami Pektaş ilhamipektas@gmail.com Tüm Yazılar

Alman Ekonomisinin Güçlü Olmasının Nedenleri

82 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin en büyük ve en önemli pazarı durumunda olan Almanya’da 2014’e yönelik ekonomik beklentiler son yılların en yüksek zirvesine ulaştı.
2008 sonrası Euro Bölgesi’nde yaşanan ağır krizden yara almadan, tersine daha da güçlenerek çıkan Almanya’da Ekim ayına kadar ki dönemi kapsayan sayılara göre ilk dokuz aydaki ihracatı 997 milyar Euro.

2014’de % 4’lük büyüme ile 1 trilyon 450 milyar Euroluk ihracat hacmine erişilmesi bekleniyor.

Kişi başı milli gelir : 42045 USD.

Alman ekonomisinin başarısı için 3 neden vardır. Bunlar :

1. Made in Germany

Alman ekonomik modelinin temelini ihracat oluşturuyor. İşte bu faktör için “Made in Germany” ülkede üretilen ürünlere rekabet avantajı yaratıyor. Söz konusu “marka” kurulması için Alman hükümeti büyük yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlar ülkede üretim sürecini götüren tüm şirketlerde iş süreçlerinin doğru uygulanmasına olanak sağlıyor. Alman hükümeti şirketlerde ürünlerin oluşturulması, şirketlerin kalite laboratuvarları ile tehciz edilmesi ve genel kalitenin yükseltilmesi yönünde tedarikçilerle yaptığı çalışmalar sonucunda bugün “Made in Germany” markası en değerli ülke markalarının başında geliyor. Bizim de Made in Türkiye’yi acilen oluşturmamız gerekiyor. Yani başarının ana temeli marka yaratmak ve ihracaattan geçiyor.

2. Orta Ölçek Girişimcilik

Almanlar buna Mittelstand diyorlar ve bu konuda Almanya ekonomisinin gerçekten de önemli bir temelini oluşturuyor. Almanya’da 3 milyondan fazla orta ölçekte şirket var, Almanların %70’i orta veya küçük işletmelerde çalışıyor. GSYİH (Gayri safi yurtiçi hasıla – ülkede üretilen mal ve hizmetlerin parayla ifadesi) bu şirketlerin payı % 48’dir ve bu gösterge Avrupa ülkeleri arasında en üst seviye göstericidir. Böylece Almanya ekonomisinin %48’i, çalışan nüfusun ise %70’i yani ortalama işçi sayısı 9 kişiden oluşan şirketlerden oluşuyor. Devlet orta ve küçük ölçekteki şirketleri tam manasıyla destekliyor.

Kredilendirme ve teşvikler, yılda 16 milyor Euro seviyesinde ortalama değeri 25000 Euro olan krediler veriliyor. Kredi faizi yıllık % 6-8 arasında. Almanya Ekonomi Bakanlığı desteği ile oluşturulan hizmetler sonucunda orta ölçekli işletmeler için teşvik ediliyor. Bu işletmelere Devlet tarafından doğrudan yardımlar yapılıyor.

Orta girişimcilik bugün sadece ekonomik göstergeler açıdan önemli değil, aynı zamanda uzmanlık ve üretilen ürünlerin kalitesinin artırılmasına ve maliyetin düşük olmasına da olumlu etkiler sağlıyor.
Başarının ikinci önemli nedeni: KOBİ ve KOBİ destekleri.

3. Çalışma Piyasasında Reformlar

Alman hükümetinin kriz döneminde yaptığı önemli işlerden biri de iş gücü piyasasının düzenlenmesi olmuştur. Kriz döneminde Almanya’da çalışma süresinin kısaltılmasına dair Gerar’da kabul edilen bir yasa vardı. Bunun temelinde devlet işçilerin işten çıkarılmaması için birkaç milyarı bulan teşvikler uygulamaya başladı. İlk önce kısaltılmış çalışma modu ile çalışan işçilerin sayısı Almanya üzerinde 1,5 milyon kişi olarak açıklandı. Bu toplam 6 ay devam etti. Şu anda ülkede zorunlu bir gerekçesi olmadıktan sonra kısa süreli çalışan işçi de artık kalmadı. Böylece, uygulanan prensip sonucunda ülke krizde iki önemli meseleyi çözmüş oldu: kriz döneminde işsizlik en aza indirildi ve şirketler çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmadı. Başarının 3.cü nedeni : İşsizliği önleyici tedbirler almak.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz